Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 16/08
V roce 2007 byla v nemocnicích v ČR poskytnuta zdravotní péče celkem 69 770 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 444 mil. Kč. Z tohoto počtu 36 169 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska, Ukrajiny, Německa a Vietnamu. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska byla platba hotově a využití smluvního zdravotního pojištění. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2007 dosáhly 46,6 mil. Kč.

Souhrnný report