Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 26/08
Průměrný počet lékařů gynekologů na 10 000 žen se v roce 2007 nepatrně zvýšil (3,0). Celkový počet ošetření na 1 lékaře i počet registrovaných pacientek připadající na 1 lékaře mírně poklesl. Přes polovinu žen ve věku 15 až 49 let užívá hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. Zvyšuje se absolutní i relativní počet pacientek s nově zjištěným karcinomem. V roce 2007 bylo v ČR evidováno 115 843 porodů a 193 751 gynekologických operací.

Souhrnný report