Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfúzní služby v České republice v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 37/08
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby. Zdrojem dat je roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení (formulář A (MZ) 1-01) pro obor transfuzní služba včetně krevních bank. Návratnost výkazů transfuzní služby byla 100 % v roce 2007 a celkem tak byla zpracována data ze všech 105 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru transfuzní služby v roce 2007 zajišťovalo celkem 163,94 lékařů a 1 294,94 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích trans¬fuzní služby bylo v roce 2007 provedeno 505 093 odběrů od 213 554 dárců, z nichž bylo vyrobeno 623 118 transfuzních přípravků.

Souhrnný report