Demografická situace v České republice v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 07/07/19
Informace o zveřejnění rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2006 (pod názvem Počet narozených převýšil počet zemřelých) a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2006 Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiloženy tabulky "Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2005 a 2006", obsahující základní demografické ukazatele v uvedených letech, a "Syntetické ukazatele vývoje obyvatelstva v České republice v roce 2005 a 2006.

Souhrnný report