Výkony ortopedické protetiky 2003 - 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 17/07
Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů a vydaných pomůcek oboru ortopedická protetika za roky 2003 - 2006 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Souhrnný report