Činnost dialyzačních center v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 26/07

V současné době je v ČR v činnosti 93 dialyzačních středisek s celkem 962 dialyzačními lůžky. Od roku 1990 vzrostl počet dialyzačních lůžek více než 4krát. Na 1 dialyzační lůžko připadá v průměru 666 dialýz, na 10 000 obyvatel ČR 624 dialýz. Relace počtu dialýz na 10 000 obyvatel dlouhodobě narůstá, počet provedených dialýz na 1 lůžko se stabilizoval. V loňském roce bylo v dialyzačních centrech léčeno 9 199 pacientů.Souhrnný report