Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 29/07
V krajích České republiky připadalo průměrně 3,2 klinických logopedů na sto tisíc obyvatel. Počet ošetření stále narůstá. Nejčastějšími poruchami u osob ve věku 0 - 19 let jsou poruchy mluvních funkcí. U osob starších 20ti let jsou nejčastější poruchy řeči provázející onemocnění.

Souhrnný report