Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 41/07
Aktuální informace obsahuje data z výkazů o činnosti zdravotnických zařízení v oboru dermatovenerologie. Návratnost výkazů byla 97 % a celkem byla zpracována data z 613 zdravotnických zařízení. V oboru dermatovenerologie bylo zaměstnáno 856 lékařů a 869 zdravotnických pracovníků. Provedeno bylo 4 997 880 vyšetření a ošetřeno bylo 2 060 052 pacientů. Oproti roku 2005 došlo ke snížení počtu léčených pacientů o 4,4 % na 200 osob na 1 000 obyvatel.

Souhrnný report