Celkové výdaje na zdravotnictví 2002 - 2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 35/07
Tato Aktuální informace přináší aktualizovaný přehled celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za období 2002 - 2006. Podle předběžných odhadů celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2006 dosáhly 224,6 mld. Kč.

Souhrnný report