Pracovníci ve zdravotnictví k 31.12.2006

Region: ČR
Rok: 2007
Číslo: 56/07
Ve zdravotnictví ČR pracovalo koncem roku 2006 celkem 241 229 pracovníků (přepočtený počet), z nich 3/4 v nestátních zdravotnických zařízeních. V lůžkových zařízeních působilo přes 60 % všech pracovníků ve zdravotnictví, v samostatných zařízeních ambulantní péče 26 %. Dále je uveden přehled pracovníků v rozdělení podle kategorií, podle druhů zařízení, zřizovatelů a rezortů.

Souhrnný report