Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 26/06
Nejzajímavějšími údaji v této Aktuální informaci jsou počty ošetřených úrazů, a to dopravních, pracovních (školních), sportovních a ostatních a počty zlomenin v populaci celkem a zvlášť u dětí. Celková úrazovost i úrazovost dětí měla v roce 2005 rostoucí trend.

Souhrnný report