Aktualizace databáze OECD Health Data pro rok 2006

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 32/06
Dne 26. června 2006 představila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) aktualizovanou databázi zdravotnických ukazatelů OECD Health Data 2006.

Souhrnný report