Domácí zdravotní péče v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 35/06
Koncem roku poskytovalo domácí zdravotní péči v České republice 494 pracovišť, z nich 88 % bylo dostupných 24 hodin denně. Služeb domácí péče využilo v roce 2005 142,5 tisíc klientů, z toho 77 % ve věku 65 let a více. Uskutečněno bylo v průběhu roku více než 6 milionů návštěv klientů, v průměru 43 návštěv na 1 klienta ročně.

Souhrnný report