Odhad celkových výdajů na léky

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 49/06
Tato Aktuální informace je odhadem celkových výdajů na léky v ČR za roky 2002 až 2005. ÚZIS ČR shrnul dostupné zdroje dat Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny i vlastního statistického šetření v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Souhrnný report