Úrazy v roce 2005 z hlediska příčiny a místa vzniku

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 52/06
Úrazy v populaci je možné sledovat a hodnotit z mnoha hledisek. V této Aktuální informaci jsou využity hlavně záznamy z chirurgických ambulancí a z Registru hospitalizovaných. Počet ošetřených úrazů i úrazovost v roce 2005 meziročně vzrostly, ale úrazová úmrtnost se snížila. Hlavní podíl na růstu úrazovosti měly pracovní/školní a sportovní úrazy, naopak počet dopravních a ostatních úrazů se snížil.

Souhrnný report