Zlomeniny v roce 2005

Region: ČR
Rok: 2006
Číslo: 58/06
Zlomeniny kostí jsou vážným následkem úrazů. Každý čtvrtý úraz ošetřený na chirurgických ambulancích je komplikován zlomeninou. V roce 2005 bylo evidováno 1,8 mil. úrazů, z toho 468 tis. zlomenin. Tato Aktuální informace zaznamenává vývoj incidence úrazů komplikovaných zlomeninou v letech 2000 - 2005 a sleduje jejich hlavní příčiny a následky.

Souhrnný report