Ekonomické výsledky nemocnic za rok 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 08/05/19
Tato aktuální informace podává přehled o základních ekonomických údajích nemocnic za rok 2004 v členění podle zřizovatelů. V úvodu je obsažena charakteristika souboru zpravodajských jednotek. Pro zhodnocení situace byly použity údaje o nákladech, výnosech, pohledávkách a závazcích sledovaných zařízení, které byly porovnány s údaji za předchozí období.

Souhrnný report