Zhoubný melanom kůže

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 13/05
Aktuální informace o Zhoubném melanomu kůže se zabývá jeho výskytem v ČR, vývojem hlášených nových onemocnění i úmrtnosti, prevalencí. Jsou zde zdůrazněny rizikové faktory vzniku melanomu, jeho prevence i časný záchyt pomocí samovyšetřování.

Souhrnný report