Potraty v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 17/05
V roce 2004 opět poklesl celkový počet potratů na 41 324 a klesl i počet potratů na 1000 žen fertilního věku. Nejvíce klesaly počty interrupcí, zejména miniinterrupcí. Umělá přerušení těhotenství tvořila dvě třetiny všech potratů, samovolné potraty 30 %. Nejvíce samovolných potratů na 1000 žen připadlo ve věkové skupině 25 - 29 let a nejvíce indukovaných potratů ve skupině 30 - 34 let. Mezi ženami žádajícími o interrupci bylo nejvíce žen vdaných, středoškolaček a žen se dvěma dětmi. Nejvíce UPT na 1000 žen fertilního věku bylo v Ústeckém kraji.

Souhrnný report