Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 21/05
Ke konci roku 2004 bylo v ČR 37 kojeneckých ústavů a dětský domovů pro děti do 3 let. Kapacita těchto ústavů byla 2001 míst a bylo v nich umístěno 1570 dětí. V průběhu roku bylo přijato 1871 dětí, nejčastěji ze sociálních důvodů. Propuštěno bylo během roku 1887 dětí, 47 % do vlastní rodiny. Zhruba polovina propuštěných dětí strávila v ústavu více než půl roku. Jsou zde zmíněna také další zdravotnická zařízení pro děti jako dětská centra, stacionáře, jesle.

Souhrnný report