Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2004 (předběžný odhad)

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 22/05
Tato Aktuální informace prezentuje předběžný odhad celkových výdajů na zdravotnictví v ČR za rok 2004. Výdaje jsou uvedeny v rozdělení na veřejné a soukromé, veřejné dále na výdaje veřejných rozpočtů a výdaje systému veřejného zdravotního pojištění.

Souhrnný report