Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče II.

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 32/05
Tato Aktuální informace navazuje na Aktuální informaci č. 31 a popisuje vývoj absolutního objemu nákladů u jednotlivých segmentů zdravotní péče. Dále uvádí podíly jednotlivých segmentů péče na celkových nákladech na zdravotní péči u zdravotních pojišťoven a rovněž porovnání růstu podílů jednotlivých segmentů zdravotní péče.

Souhrnný report