Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 38/05
Nejzajímavějšími údaji z této Aktuální informace jsou počty ošetřených úrazů, a to dopravních, pracovních (školních), sportovních a ostatních a počty zlomenin v populaci celkem a zvlášť u dětí. Celková úrazovost i úrazovost dětí měla v roce 2004 rostoucí trend.

Souhrnný report