Ekonomické výsledky nemocnic k 30.6.2005

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 48/05
Aktuální informace se zabývá ekonomickou situací nemocnic v 1. pololetí 2005. K tomuto účelu byly využity údaje o nákladech, výnosech, pohledávkách a závazcích, které byly porovnány s dosaženými výsledky v předchozích obdobích. Vybrané ukazatele jsou uvedeny souhrnně i podle jednotlivých zřizovatelů.

Souhrnný report