Činnost oboru gastroenterologie v ČR v letech 2000 - 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 44/05
Tato Aktuální informace uvádí počet ordinací a jejich personální zabezpečení, dále počty ošetření a počty léčených pacientů. V roce 2004 pracovalo na 267 pracovištích 268 lékařů (úvazek + smluvní pracovníci), kteří měli v péči téměř 1/2 milionu pacientů.

Souhrnný report