Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2004

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 59/05
Z povinně hlášených pohlavních nemocí se od roku 1994 vyskytuje na území ČR jen syfilis a gonokoková infekce. Od tohoto roku do současnosti se počet onemocnění syfilis téměř zdvojnásobil. Zato onemocnění gonokokovou infekcí ve stejném údobí klesla na jednu třetinu. Počet nově zjištěných případů HIV+ od roku 1994 průběžně stoupá (38 v roce 1994; 75 v roce 2004), nových onemocnění AIDS je každoročně kolem 10.

Souhrnný report