Úrazy v roce 2004 z hlediska příčiny a místa vzniku

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 61/05
Úrazy jsou velkým zdravotním, sociálním a ekonomickým břemenem. Jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí v dospělé populaci a v dětském věku nejčastější. Pro prevenci úrazů je důležité shromáždit co nejvíce informací o úrazech včetně statistických. Tato aktuální informace prezentuje především data z chirurgických ambulancí a z Registru hospitalizovaných se zřetelem na nejčastějších příčiny a místa vzniku úrazů.

Souhrnný report