Následná lůžková péče v České republice v roce 2004 a v 1. pololetí 2005

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 64/05
Aktuální informace je věnována vývoji a současnému stavu sítě odborných léčebných ústavů, s výjimkou lázní. Sledován je vývoj lůžkové kapacity podle druhu zařízení a změny ve využití lůžek v posledních 7 letech.Uplynulé období charakterizuje každoročně se snižující lůžková kapacita vyčleněná péči o děti a narůstající potřeba ošetřovatelské péče v souladu se zhoršující se věkovou strukturou obyvatelstva. Dlouhodobým problémem v České republice je nedostatek rehabilitačních lůžek.

Souhrnný report