Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2005
Číslo: 04/05/19
V aktuální informaci jsou prezentovány údaje o hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních mimo nemocnice (tj. v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí, v psychiatrických léčebnách a v ostatních odborných léčebných ústavech. Data jsou tříděna podle kapitol MKN-10 a pohlaví pacienta.

Souhrnný report