Světové šetření o zdraví (6. díl) - Kouření tabáku a spotřeba alkoholu

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 05/04/19
Kouření a spotřeba alkoholu. Podle statistik ČSÚ připadá na jednoho obyvatele České republiky spotřeba 10 litrů čistého alkoholu ročně. Přepočtením našich výsledků by byla tato hodnota méně než poloviční, ale od výsledků podobných studiích se příliš neliší. Obě hodnoty jsou těžko srovnatelné a rozdíly způsobeny omezenou dobou sledování spotřeby alkoholu v tomto šetření ale určitě i záměrným podhodnocováním spotřeby ze strany respondentů. Při posuzování celkového rizika vyplývajícího z nadměrné spotřeby alkoholu je třeba brát tyto faktory v úvahu.

Souhrnný report