Světové šetření o zdraví (9. díl) - Pokrytí preventivní a léčebnou péčí

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 12/04/19
Popis výsledků zjišťování o vybraných zdravotních výkonech. Zdravotní péče o matky. Prevence a léčba u malých dětí. Prevence přenosných onemocnění. Prevence rakoviny děložního hrdla a rakoviny prsu.Péče o zrak a o chrup. Zásahy při dopravních nehodách a ostatních úrazech.

Souhrnný report