Činnost transfúzní služby v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 17/04
V České republice pracovalo v loňském roce v oboru transfúzní služby celkem 180,56 lékařů a 1 014,90 středních zdravotnických pracovníků (SZP). To znamená, že v přepočtu bylo na jednom pracovišti zaměstnáno 1,8 lékařů a 10 SZP, což je oproti roku 2002 nevýrazné zvýšení. Bezpříspěvkově byla provedena převážná většina odběrů plné krve (98,7 %), a také většina plazmaferéz 81,5 %. Jednotky (T.U.) plné krve, erytrocytů, plazmy (z plné krve i z aferézy), počty. Největší spotřebu krevních přípravků měla oddělení chirurgie, kde bylo spotřebováno 54,6 % plné krve, 45,9 % erytrocytů a 51,8 % plazmy.

Souhrnný report