Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2001 - 2002

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 30/04
Tato aktuální informace (AI) navazuje na AI 22/2002 a doplňuje ji o další dva zpracované roky. Byly zde užity údaje z Národního registru hospitalizovaných. Uvedená data jsou z nemocnic všech resortů.

Souhrnný report