Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 32/04

Ambulantní pracoviště TRN všech zřizovatelů vč.ambul. odd. TRN nemocnic vyplňují výkaz A (MZ) 1-01 programu statistických zjišťování MZ. Statisticky zpracována činnost oboru co do počtu ošetření, pracujících lékařů a SZP, o ohrožených zvýšeným rizikem dýchacího onemocnění, dispenzarizovaných osob, očkovaných aj. Na základě údajů se vyhodnocuje zdravotní stav obyvatelstva v souvislosti s respiračními onemocněními a odhadují potřeby zajištění zdravotní péče.Souhrnný report