Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 42/04
Počet ambulantních ošetření-vyšetření v oboru radioterapie, klinická onkologie. Počet nově přijatých nemocných celkem a na 100 000 obyvatel. Počet přijatých nemocných s nenádorovým onemocněním k léčení a počet nově přijatých na 100 000 obyvatel.

Souhrnný report