Činnost oboru alergologie v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 48/04
Data: výkaz o činnosti zdravotnických zařízení pro obor alergologie a klinické imunologie A (MZ) 1-01 podle Programu stat. zjišť. MZ rok 2003. Návratnost 99,6 %. Vyplňovaly ordinace alergologie a klinické imunologie vč. ambul. částí nemocnic a imunologické laboratoře, bez ohledu na jejich zřizovatele. Personální zabezpečení. Počty ošetření - vyšetření a pacientů. Dispenzarizace. Přístroj. vybavení.

Souhrnný report