Revize národních účtů ČSÚ a s tím související úpravy podílů výdajů na zdravotnictví v ČR na hrubém domácím produktu

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 51/04
Zveřejňování revidovaných národních účtů včetně HDP podle metodiky Eurostatu za léta 2000 - 2003 institucí ČSÚ. Přepočítávání časových řad základních národohospodářských ukazatelů, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR považuje za vhodné komentovat, proč např. došlo ke snížení podílu výdajů na zdravotnictví na HDP při trvajícím růstu výdajů na zdravotnictví; údaj v roce 1999 byl 7,09 %, stejný údaj v r. 2000 však jen 6,60 %. Změny v úpravě metodiky, které vedly k zdánlivému nárůstu HDP v příslušných letech o cca 6 - 8 %, citace ČSÚ.

Souhrnný report