Hemodialyzační střediska v České republice v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 54/04
Činnost a počet hemodialyzačních středisek. Léčení hemodialýzou v akutním programu, léčení peritoneální dialýzou v chronickém programu. Počet provedených dialyzačních výkonů. Počet dialyzačních lůžek celkem. Počet výkonů na jedno lůžko a na 10 000 obyvatel. Počet hemodialyzačních přístrojů celkem a na 100 000 obyvatel.

Souhrnný report