Ekonomika vybraných nestátních ambulantních zdravotnických zařízení v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 74/04
Data zpracovaná ze statistického výkazu E (MZ) 5?01 pro vybraná zdravotnická zařízení s právní subjektivitou, u nichž je zřizovatelem fyzická osoba, která vedla jednoduché účetnictví. Zařízení (ordinace) při vyplňování přejímají údaje z peněžního deníku.

Souhrnný report