Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 84/04
Druhy pohlavních nemocí podléhající epidemiologickému hlášení. Hlášení se povinně vyplňuje za osoby, u kterých se zjistilo onemocnění některou z uvedených pohlavních nemocí (včetně reinfekcí) a při úmrtí na pohlavní nemoc. Zpravodajská jednotka a její definice.

Souhrnný report