Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Dočasná neschopnost (XI. díl)

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 08/03/19
Sledovaná dočasná neschopnost respondentů v posledních čtrnácti dnech a za jeden rok v období let 1993 - 2002. Ukazatel ročního počtu dní neschopnosti na 1 pacienta.

Souhrnný report