Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Sociální zdraví (XIV. díl)

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 18/03
Sociální zdraví a sociální podpora podle věku a pohlaví dotazovaných osob. Respondenti podle kvality a intenzity sociálních kontaktů.

Souhrnný report