Péče o nemocné cukrovkou v České republice v letech 1993 - 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 22/03
Počet léčených diabetiků podle pohlaví a celkový počet diabetiků. Rozdělení podle způ-sobu léčby na 100 000 obyvatel a v procentech. Počet léčených osob s komplikacemi diabetická noha, diabetická nefropatie a diabetická retinopatie.

Souhrnný report