Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kvalita života (XVII. díl)

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 34/03
Výsledky zjišťování kvality života a jednotlivých položek podle věku a pohlaví. Třídění respondentů podle odpovědí na jednotlivé otázky šetření.

Souhrnný report