Činnost chirurgických oborů (ambulancí) v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 40/03
Roční výkaz o činnosti chirurgických zdravotnických zařízení, struktura a počet chirur-gických úkonů a úrazů, lékaři a SZP v chirurgických oborech, první ošetření úrazů, první ošetření úrazů dětí, monotrauma, alkohol a drogy, chirurgické úkony vztažené k počtu obyvatel.

Souhrnný report