Činnost oboru gastroenterologie v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 53/03
Data o ambulantní činnosti v oboru podle výkazu A (MZ) 1-01. Pracovníci a počet zpravo-dajských jednotek, počet lékařských úvazků. Dispenzarizovaní podle diagnóz. Přepočet na 10 000 obyvatel. Počet přístrojů pro gastroenterologii.

Souhrnný report