Hemodialyzační střediska v České republice v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 54/03
Činnost a počet hemodialyzačních středisek. Léčení hemodialýzou v akutním programu, léčení peritoneální dialýzou v chronickém programu. Počet provedených dialyzačních vý-konů. Počet dialyzačních lůžek celkem. Počet výkonů na jedno lůžko a na 10 000 obyvatel. Počet hemodialyzačních přístrojů celkem a na 100 000 obyvatel.

Souhrnný report