Sledování vrozených vad ve světě

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 64/03
Výroční zpráva ICBDMS za rok 2002. Sledování změn v prevalenci vrozených vad. Příprava Atlasu vrozených vad ve světě. Vrozené vady u dvojčat, prevence, teratogení ná-sledky, kódování a klasifikace jednotlivých vrozených vad, další otázky. Hodnocení publikací.

Souhrnný report