Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 74/03
Úrazy sledované na základě statistických výkazů chirurgických ambulancí. Výkazy chirur-gických oborů, ambulancí a lůžkových oddělení zpracovává ÚZIS ČR v Národním zdravot-nickém informačním systému. Úrazy podle výkazů o hospitalizaci. Úrazy podle statistiky zemřelých. Dopravní nehody. Pracovní úrazy. Sportovní úrazy a úrazy ve volném čase.

Souhrnný report