Nemocnice v České republice v roce 2001 - díl 2

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 12/02/19
Nemocnice v ostatních rezortech - doprava, obrana, spravedlnost. Lůžkový fond nemocnic (ostatní rezorty). Síť nemocnic k 31.12.2001 (všechny rezorty).

Souhrnný report